Home

Welkom op de website van Wandeltocht Stramproy!

Sinds 1992 wordt in oktober een herfstwandeltocht georganiseerd in de landelijke omgeving van Stramproy.
Jaarlijks genieten honderden wandelaars van een mooie wandeling, waarbij men kan kiezen uit 4 verschillende afstanden. Er zijn goed verzorgde rustposten ingericht.

Onze wandeltocht van 10 oktober 2021 gaat door.
De tocht start in het buitengebied van Stramproy. Daardoor kom je meteen in de natuurgebieden terecht in het grensgebied met België. De routes lopen door het hart van het landschapspark Kempen ̴ Broek; een aaneenschakeling van natuurgebieden met elk een eigen karakter. Naaldbossen, gemengde bossen en heidevelden vindt men op de hogere delen. Broekbossen en open natuurterreinen met vennen zijn een stukje verder op de lagere delen te vinden. De meanderende Tungelroyse beek slingert daar tussendoor. De grote natuurontwikkelingsontwikkelingsprojecten die zijn uitgevoerd verrassende resultaten opgeleverd.

Ook in Coronatijd willen we net zoals vorig jaar veel mensen laten genieten van een goed verzorgde wandeltocht. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om dit veilig te laten verlopen. Meer hierover lees je op Reglement.

In verband met Corona is vooraf digitaal inschrijven verplicht. Dit kan tot zaterdag 9 oktober 18.00 uur. Er kan gestart worden in tijdsblok met gelimiteerde aantallen.

Schrijf je tijdig in om verzekerd te zijn van deelname!

De wandeltocht is toegankelijk voor inwoners Nederland en inwoners van landen, gebieden en plaatsen waar geen Corona- beperkingen zijn voor bezoek aan Nederland. Dit met in acht neming van de regelgeving van de overheid. Dit reglement kan aangepast worden bij verandering van de regelgeving door de overheid. Zie verder: Reglement